fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Coding Thailand Tournament        Coding Thailand เปิดสนามการแข่งขัน “Coding Thailand Tournament” ต้อนรับเหล่า Coder ทุกระดับเข้าร่วมการแข่งขัน Coding ครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจเรียนรู้ Coding ผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org โดยแบ่งระดับการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประชาชนทั่วไป (Maker) เพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทย ติดตามรายละเอียด Coding Thailand Tournament ได้ที่นี่ เร็วๆนี้