fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กระทรวงดีอี โดย ดีป้า จับมือ Code.org ผุดห้องเรียนออนไลน์ สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล

7 พฤษภาคม 2561 , กรุงเทพฯ

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแพลตฟอร์ม codingthailand.org โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีดีอี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานฯ  พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Code.org  และ หน่วยงานพันธมิตร ร่วมประชุมหารือและวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมให้เหมาะกับบริบทการศึกษาในประเทศไทย

      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยให้สามารถพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยควรเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่ง รมว.ดีอี ตระหนักในความสำคัญ โดยมอบหมายให้ดีป้าดำเนินงานพัฒนา CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ซึ่ง ดีป้า ร่วมมือกับ Code.org องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก ผ่านบทเรียนแบบง่ายๆ ในช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ และ สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่มากประสบการณ์ อาทิ ไมโครซอฟต์ (ไทยแลนด์) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ    ซึ่ง CodingThailand.org จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการกระตุ้นความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

      ด้าน นายแพทย์ ยงค์ประดิษฐ์ ผู้บริหารวิชาการสูงสุดของ Code.org กล่าวว่า การตัดสินใจของประเทศไทยไม่เพียงบรรจุหลักสูตรคอมพิวเตอร์ลงในแผนการศึกษาของชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยังผนึกกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นความุ่งมั่นครั้ง  ผมชื่นชมวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีฯ ที่ตระหนักในการทำเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ทางโรงเรียน นักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูเพื่อส่งต่อความรู้สู่เด็กนักเรียนนับล้านคนต่อไป ในฐานะลูกหลานไทย ผมรู้สึกยินดีมากที่จะนำประสบการณ์ของผมที่ Code.org มาช่วยสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนไทยได้เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับดีป้าในการช่วยให้เด็กทุกคนในเมืองไทยได้มีโอกาสเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้เด็กเติบโตขึ้นในฐานะผู้สร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล”

Januar 2016 um 21 52 https://bachelorschreibenlassen.com/ besser wäre wohl ethnie, zumindest besser als aussehen.

รมว.ดีอี เยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ “ต้นแบบห้องเรียนออนไลน์”

7 พฤษภาคม 2561 , บุรีรัมย์

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  เยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ Coding Thailand แห่งแรกของไทย จุดประกายเด็กเข้าสู่โลกดิจิทัลตั้งแต่ประถมวัย หนุนต่อยอดพัฒนาเด็กรุ่นใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมพร้อมนำไปใช้พัฒนาประเทศในทุกมิติ

 

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร และ ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร นำโครงการ Coding Thailand หรือ ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยให้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง โดย depa ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ CodingThailand.org เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังคือ อยากเห็นประเทศไทยปรับตัวโดยการนำดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องการมากไปกว่าเด็กไทยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี คือ การรู้เท่าทันโลกดิจิทัล และ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เนื่องจากดิจิทัลเข้ามามีบทบาททำให้คนพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดด ในอนาคตอันใกล้ การทำงานในลักษณะใช้ทักษะซ้ำ ๆ จะถูกลดความสำคัญลง และ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม

     ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า     ดีป้าจะพัฒนาแพลตฟอร์ม Codingthailand.org ในรูปแบบภาษาไทยพร้อมจัดชุดเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กไทย และมีการนำฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลกมาประกอบการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่การทำงานต่อไป โดยจะนำร่องที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาและต่อยอดไปทั่วประเทศภายในปีนี้ เราเชื่อว่า CodingThailand.org จะกลายเป็นเรื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

 


Questions 18 attempts allowed thesis writing services in usa unlimited available always pass rate 75 % backwards navigation allowed tags us history printer-friendly version need help.