fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คอร์ส ง

คอร์ส ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2 ป.4 : ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา ข้อผิดพลาดและแก้ไข

สาระการเรียนรู้ :

1. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

2. ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว

3. การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. Flappy Bird
2. เขาวงกต
3. ศิลปิน
4. ศิลปิน: ฟังก์ชั่น
5. ผึ้ง: ฟังก์ชั่น
6. ผึ้ง: เงื่อนไข
7. เขาวงกต: เงื่อนไข
8. เรื่องชาวนา:ลูป-ในขณะที่…
9. ศิลปิน: ลูป-ซ้อนลูป
10. ผึ้ง: ลูป-ซ้อนลูป
11. ผึ้ง: แก้จุดบกพร่อง
12. เพลย์แล็บ: สร้างเรื่องราว
13. เพลย์แล็บ: สร้างเกม
14. ศิลปิน: รูปแบบ
15. สร้างเกม Flappy Bird
16. เหตุการณ์ในเพลย์แล๊บ
รูปแบบ ความหมาย
เกมเกี่ยวกับ กิจกรรม
เกมเกี่ยวกับ แนวคิด

สนับสนุนหลักสูตร โดย