fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รมว.ดีอี เยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ “ต้นแบบห้องเรียนออนไลน์”

7 พฤษภาคม 2561 , บุรีรัมย์

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  เยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ Coding Thailand แห่งแรกของไทย จุดประกายเด็กเข้าสู่โลกดิจิทัลตั้งแต่ประถมวัย หนุนต่อยอดพัฒนาเด็กรุ่นใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมพร้อมนำไปใช้พัฒนาประเทศในทุกมิติ

 

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร และ ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร นำโครงการ Coding Thailand หรือ ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยให้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง โดย depa ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ CodingThailand.org เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังคือ อยากเห็นประเทศไทยปรับตัวโดยการนำดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องการมากไปกว่าเด็กไทยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี คือ การรู้เท่าทันโลกดิจิทัล และ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เนื่องจากดิจิทัลเข้ามามีบทบาททำให้คนพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดด ในอนาคตอันใกล้ การทำงานในลักษณะใช้ทักษะซ้ำ ๆ จะถูกลดความสำคัญลง และ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม

     ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า     ดีป้าจะพัฒนาแพลตฟอร์ม Codingthailand.org ในรูปแบบภาษาไทยพร้อมจัดชุดเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กไทย และมีการนำฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลกมาประกอบการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่การทำงานต่อไป โดยจะนำร่องที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาและต่อยอดไปทั่วประเทศภายในปีนี้ เราเชื่อว่า CodingThailand.org จะกลายเป็นเรื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป