เรียนรู้แบบสนุกๆ กับการแข่งขันแก้โจทย์ด้วยบล็อคโค้ด


Coding Thailand
Online Quiz & Challenge

เปิดรับสมัคร

19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียน

Coding Thailand

ห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความบันเทิง เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล โดยกิจกรรม Coding Thailand จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Learn Share Compete..